Schlagwort: Christof Kurzmann/Burkhard Stangl/Taku Sugimoto / Otomo Yoshihide/Shimada Masahiko